Дифузійно-зважені зображення

Лікар-рентгенолог
Завідувач відділенням
Фахівець з МРТ
31 рік медичного стажу
Кандидат медичних наук

Дифузійно-зважені зображення ( DWI-MRI) - метод візуалізації повільного «хаотичного» руху молекул води в тканинах. Як відомо, рух молекул води в ємності необмежений і однаковий у всіх напрямках. Організм людини на 80% складається з води. Але біологічні тканини - середа вкрай неоднорідна і рух молекул води обмежений внаслідок їх взаємодії з клітинними мембранами і макромолекулами. Ступінь дифузії води в біологічних тканинах обернено пропорційний щільності клітин в одиниці об'єму та цілісності клітинних мембран. Іншими словами - чим більше позаклітинної рідини, тим вільніше протікає дифузія, чим більше клітин і менше позаклітинної рідини, наприклад у пухлині, тим більш повільно протікає дифузія. Таким чином, метод дозволяє оцінити характер дифузії в органах і тканинах і виявити області зі зміненою дифузією. Завдяки цьому методу при отриманні зображень сигнал від здорових тканин на зображенні пригнічується, в той же час сигнал від патологічно зміненої тканини внаслідок зміни характеру дифузії, наприклад, в м’якотканинній пухлині стає більш яскравим (малюнки).

Ж., 28 лет. Т2-взвешенное изображение и диффузионно-взвешенное изображение. Карцинома шейки матки.

54 года. Т2-взвешенное изображение и диффузионно-взвешенное изображение. Образование (феохромоцитома) левого надпочечника.

Ж., 57 лет. МСКТ-изображение и диффузионно-взвешенное изображение. Карцинома сигмовидной кишки, множественные абсцессы. Изменения более отчетливо определяются на диффузионно-взвешенных изображениях.

Ж., 37 лет. Диффузионно-взвешенные изображения. Метастазы рака молочной железы.

М., 74 года. Т2-взвешенное и диффузионно-взвешенное изображение. Карцинома предстательной железы. Ограничение диффузии в пределах новообразования.

Перевагою методу є те, що для його проведення не потрібно додаткове введення в організм людини контрастних засобів або ізотопів.

Вже більше двох десятиліть дифузійно-зважені зображення успішно застосовуються для оцінки інтракраніальних патологічних змін (ішемія, пухлини, травми і т.д.). Доведено, що на DWI можуть виявлятися зміни, які не виявляються, ще не виявляються або нечітко виявляються на звичайних анатомічних МРТ-зображеннях. Технологічні досягнення протягом останнього десятиліття дозволили застосовувати DWI при дослідженні органів грудної, черевної порожнини та малого тазу. Доведено високу ефективність використання DWI для виявлення і визначення характеру пухлинних процесів екстракраніальної локалізації. Дифузійно-зважені зображення застосовуються для діагностики новоутворень та їх стадіювання, диференціальної діагностики пухлинних і непухлинних процесів, для оцінки ефективності проведення терапії, для визначення життєздатності пухлинної тканини, для визначення обсягу некротизованої пухлинної тканини, для визначення ділянки пухлини, найбільш підходящої для біопсії. В даний час широко вивчаються можливості DWI в диференційній діагностиці доброякісних і злоякісних пухлин, у діагностиці дифузійних уражень печінки і ін. Передбачається, що діагностична точність методу наближається до точності ПЕТ-КТ при значно меншій вартості дослідження. Однак DWI не позбавлений недоліків. Як і у випадку з ПЕТ цим зображенням властиво недостатньо висока просторову роздільна здатність. Тому отримання звичайних анатомічних МРТ зображень є необхідною умовою.

В Універсальній клініці «Оберіг» дифузійно-зважені зображення при дослідженні органів грудної, черевної порожнини і порожнини малого тазу широко застосовуються з 2008 року і на сьогоднішній день фахівці клініки мають один з найбільших досвідів в Україні.

Відгуки про фахівця

Величезна подяка від нашої родини Владиславу Валерійовичу за сьогоднішнє обстеження та його результат нашого Артемки! Дай Вам Боже здоровя.

елена