Статті

Відновлення шкіри при різних типах вікових змін обличчя

Старіння – це тривалий процес. Перші ознаки старіння, які, як відомо, починають формуватися вже у віці 25 років, характеризуються зниженням життєдіяльності та рядом морфологічних змін в різних системах, тканинах і органах, клінічно виражаються у вигляді різних атрофічних проявів.

При фізіологічному старінні, яке наступає закономірно і розвивається поступово, процес вікових змін супроводжується зниженням адаптаційних можливостей організму. Фізіологічне старіння обумовлено спадковими факторами.

Передчасне старіння починається в досить ранньому віці як результат впливу на організм факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (сонячне випромінювання, стреси, травми, хвороби, умови роботи, життя). Таке старіння вважається патогенетичним.

Патофізіологічно один і другий види старіння зводяться до трьох основних механізмів, що викликають зміни в шкірі, таким як уповільнення процесів синтезу і катаболізму (зниження процесів енергетичного обміну, клітинного дихання), вплив вільних радикалів, порушення гідробалансу і зниження гідрорезерва шкіри.

Незважаючи на те що старіння досить універсальний процес, все ж люди старіють по-різному. Існує чотири морфологічних типи старіння шкіри обличчя. Залежно від приналежності до певного морфотипу відбувається старіння обличчя за певним сценарієм. Іншими словами, в залежності від типу старіння деформація відбувається в прогнозованих зонах. Визначивши морфотип, можна виявити, які зони особи потребуватимуть профілактики або корекції вікових змін.

Клінічні ознаки морфотипов старіння

«Втомлений» тип характерний для худорлявих пацієнтів з овальним або ромбоподібним обличчям. Старіння проявляється тьмяністю шкіри, поглибленням носогубної складки, появою носо-слізної борозни, темними колами і «мішками» під очима, дугоподібними зморшками підборіддя (рис. 1).

Рис.1
Рис.1

Дрібнозморшкуватийтип характерний для людей астенічної статури з мінімально вираженою підшкірною жировою клітковиною, при цьому зберігається активність мімічної мускулатури. Клінічно ми спостерігаємо формування великої кількості дрібних зморшок чола, щік, підборіддя, темпоральной і привушної зон, «кісетних» зморшок губ (рис. 2).

Рис. 2
Рис. 2

Деформаційний тип притаманний людям із зайвою масою тіла. Клінічно проявляється загальним птозом м'яких тканин обличчя, формуванням бульдожих щічок, «зморшок маріонетки», губопідборідною складкою, розмиванням овалу обличчя, опущенням брів, нависанням верхньої повіки (рис. 3).

Рис. 3
Рис. 3

Мускульний тип розвивається у людей з яскраво вираженою активністю мімічної мускулатури і слаборозвиненим підшкірно-жировим шаром. Клінічно маніфестує акцентуацією контурів мімічної мускулатури в спокої і динаміці (контури виличних м'язів, підборіддя, лоба, жувальних м'язів), при цьому шкіра щік залишається ідеально гладкою, а контури обличчя недоторканими (рис. 4).

Рис. 4
Рис. 4

В основі корекції вікових змін при різних типах старіння лежить «класична редермалізація» – інтрадермальні ін'єкції папульною технікою в комбінації з елементами лінійної. Застосування даної методики забезпечує відчутний результат, причому з мінімальною травматизацією. Завдяки класичній редермалізації лікар-косметолог може досягти оптимального перерозподілу об’ємів шкіри, усунути небажані наслідки віку і підкреслити достоїнства обличчя пацієнта.

Направлення:
Дерматологія
Відділення:
Центр пластичної хірургії «Oberig Beauty»
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Анатомофізіологічні особливості періоральної зони. Методи корекції

Згідно аналізу даних клініки "Hyalual", м.Київ, Україна, за період 2014-2015 рр. серед пацієнтів, які звернулися за естетичної корекцією, скарги на вікові зміни у верхній третині обличчя склали близько 25%, у середній – 50%, в нижній третині обличчя – 35%, з них, основним бажанням пацієнтів (80%), стала корекція вікових змін періоральної області в нижній третині обличчя.

Необхідно зауважити, що зміна форми, рельєфу губ в більшості випадків не пов'язана з віком пацієнта, а знаходиться в прямій залежності від типу вікових змін, ступеня вираженості змін (резорбції) кісткових тканин, вираженості птозу м'яких тканин обличчя і кумулятивним накопиченням наслідків впливу зовнішніх факторів середовища на шкіру. Набір клінічних ознак надалі відіграватиме головну роль при виборі тактики корекції періоральної зони в цілому.

Перед розробкою програми корекції слід оцінити:

 1. Зубний ряд, просторове розташування зубів; ступінь стирання; прикус.
 2. Активність мімічної мускулатури.
 3. Виразність птозу / атрофії поверхневих і глибоких жирових пакетів.
 4. Фотопошкодження.

Зміна кісткової тканини

Доведено, що з віком відбувається зниження активності ендокринних залоз, а також концентрації «sex-гормонів». Це призводить до спаду їхніх анаболічних ефектів. Починаючи приблизно з 25 років, в повністю сформованому людському скелеті, починаються вікові зміни, непомітні зовні. Поступово функції остеокластів починають превалювати над остеобластичними, що призводить до зміни основних антропометричних показників, пропорцій лицьового черепа. Основною опорою для м'яких тканин періоральної зони є oseii maxillaris і mandibularis, а також тіло os zygomaticus. До інволютивних процесів в першу чергу схильна maxilla, що формує певне зміщення м'яких тканин назад-вглиб навіть при збереженому зубному ряді. Візуально ми спостерігаємо деяке втягнення тканин в проекції кістки верхньої щелепи. Відбувається зсув кісткових точок кріплення (до тіла виличної кістки) основних м'язів, які піднімають верхню губу, куточки рота; m. orbicularis oris втрачає жорстку опору, формуючи кратероподібне западання м'яких тканин.

Обов'язково в діагностичну програму загального стану організму слід включити показники «гормонального здоров'я». Наприклад, Антимюллерів гормон – маркер оваріального резерву жіночого організму. Його зниження говорить про наближення менопаузи. У цьому випадку необхідна участь ендокринолога з метою розробки необхідної програми гормонозамісної терапії.

М'язова система

На форму і симетричність губ колосальний вплив має м'язовий каркас. З векторної теорії точок прикладання скорочувальної сили м'язів слідує, що при скороченні мімічних м'язів з віком змінюється спрямованість рухів і співвідношення тонусу леваторної і депресорної груп з вираженим гіпертонусом однієї або другої. Модіулюс – точка кріплення мімічних м'язів. Вона визначає спрямованість рухів кутів рота, підняття або опускання, розбіжність при усмішці і повернення в вихідну позицію, тим самим формуючи певні типи посмішок (підгортаючи губи всередину або вивертаючи назовні, з опущенням або підняттям куточків). Круговий м'яз рота при зміні свого базового тонусу, визначає закладку радіальних зморшок періоральної зони, зміну діаметра ротової щілини. Губна частина м'язових волокон кругового м'яза має опуклу назовні округлу форму. З віком вона ущільнюється. Це і є головна причина втрати об'ємних характеристик.

Профілактика і корекція описаних змін проводитися за допомогою ботулотоксину типу А.

Техніка корекції активності m. orbiculyaris oris

 • Кількість точок: по 1-2 точки, симетрично з кожного боку.
 • Локалізація проколу: червона облямівка губ або ворміліон.
 • Глибина проколу: поверхнево, папульно.
 • Дозування: 0.5 - 2 ОД препарату ботулотоксину типу А.
Результат буде помітний вже на 3 -10 день: глибина кісетних зморшок помітно зменшиться, або вони зовсім зникнуть. Червона облямівка губ знову придбає овальну форму, контур – чіткі обриси.

Зміна жирової тканини

Паралельно зі змінами співвідношення активності м'язових груп, відбувається атрофія поверхневих жирових пакетів обличчя в цілому і перерозподілу жиру в глибоких жирових компартментах, що веде до деформації контуру нижньої щелепи, форми підборіддя, посилення явищ птозу середньої третини обличчя. Внаслідок формується опущення, втрата об’ємів, характерних молодому обличчю. На тлі цього м'які тканини періоральної зони втрачають рельєфні характеристики: згладжуються колони фільтрум, розмивається контур, ущільнюється арка «Купідона». У проміжку 30-80 років, атрофія гіподермального шару відбувається на 30-80%, шкіра втрачає естетично важливий, «об'ємний» шар – формуються мікрорельєфні зміни. Жирова дистрофія – це гормонозалежний процес. При настанні менопаузи дистрофія жирової тканини протікає набагато швидше (рис. 1).

Жир верхньої губи
Жир верхньої губи

З метою корекції втрати об’ємів препаратами вибору є нестабілізовані і стабілізовані гелі гіалуронової кислоти (ГК), концентрації підбираються індивідуально, відповідно вираженості процесів старіння.

Застосування комбінації нативної гіалуронової 1.8%, 2.2% і бурштинової кислот 1.6%:

 • об’єм препарату: 0,5 - 1 мл на зону;
 • техніка ін'єкцій: дермальні папули / болюсно субдермально;
 • глибина проколу: 2 - 4 мм;
 • періодичність: 4 процедури з інтервалом 10-14 днів.

За рахунок утримання води в дермальному матриксі і ущільнення білкового каркаса дермального шару, шкіра навколо губ набуває гладку текстуру, глибина кісетних зморшок зменшується, колір вирівнюється.

Для відновлення обсягу червоної облямівки губ у своїй практиці слід використовувати стабілізовані гелі ГК (20мг / мл) з оптимальними показниками щільності, без ледокаїну:

 • об’єм препарату: до 1 мл на 1 корекцію;
 • техніка ін'єкцій: лінійна ретроградна, болюсна;
 • глибина проколу: завжди з шкірної частини або червоної облямівки, при введенні
 • наповнювач не повинен визуалізуватись; періодичність: 1 раз в 6-12 місяців.

Після компенсації відсутніх об’ємів, вдається відтворити рельєф верхньої губи, об’єм червоної облямівки, візуальний ефект прагнення куточків губ вгору.

Фотопошкодження

Безумовно, пероральна зона піддається безперервному впливу фізичних факторів зовнішнього середовища: сонячне випромінювання, пересихання, негативний вплив холоду підсилюють процеси атрофії епідермального, дермального шарів шкіри. Досить часто ми спостерігаємо транзиторні порушення ексфоліаціі (формування лусочок і кірочок), зміна кольоровості червоної облямівки, а також стійку гіперпігментацію шкіри верхньої губи, формування нехарактерних складок і зморшок, сухість (рис. 2).

Фотоіндуковані зміни шкіри
Фотоіндуковані зміни шкіри

З метою корекції даних змін рекомендується застосовувати: при зниженні температури повітря нижче 10 ° С (губи) – гігієнічну помаду з мінеральними маслами, постійно; на ніч наносити гель з азелаїнової кислотою (10-20%) протягом 3-6 місяців, локально (на шкіру навколо губ). Рекомендується курс пілінгів в комбінації з PRP і мезотерапевтичним введенням органопрепаратів.

Пілінги

 • Гликолевий / молочний 10-75%.
 • Гелева основа.
 • pH: 2.5 - 4.5.
 • 5 процедур з інтервалом 14 днів.
PRP

 • Техніка введення: мікропапульно дермально, «папула в папулу». Відразу після проведення пілінгу.
 • Кількість – 3 процедури.

Мезотерапія (плацентарні препарати, екстракт тимуса)

 • Техніка введення: напаж, мікропапульно, дермально.
 • Періодичність: 10 процедур з інтервалом 10-14 днів.

Перераховані вище методики допоможуть відновити якість шкіри, зменшити кількість дрібних зморшок, зробити шкіру пружною на дотик, зменшити пігментацію, звузити пори шкіри.

Таким чином, ми добиваємося комплексної, збалансованої корекції об'ємних характеристик м'яких тканин, відновлюємо м'язовий баланс і, що найголовніше, якість шкіри періоральної зони. Застосування комбінації ботулотоксину типу А, наповнювачів на основі ГК в комбінації з лікарськими засобами для мезотерапії дозволяє отримати можливість сформувати індивідуальну програму усунення ознак віку в делікатній зоні, досягти максимальної ефективності від застосування поєднання препаратів.

Список літератури:

Acher B, Talarico S, Cassuto D, Escobar S, et ctr.: International consensus recommendation on the aesthetic usage of botulinum toxin typa A (Speywood Unit) - part II: wrikles on the maddle and lower face, neck and chest. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 June 21.

Varner I, Rowland Payne CME. Cosmetic use of botulinum toxine. In: Handbook of cosmetic skin care. 2nd edition. Eds: Shai A, Maibach HI, Baran R. Informa Healthcare, Lon-don 2010. Pp 201-206.

Klein AW: soft tissue augmentation 2006: Filler fantasy. Dermatol Ther 19:129, 2006

Bolin A. Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation // Swed Dent J. - 1986; 35: 124

Shaw R. B. Jr., Kahn D. M. Aging of the midface bony elements: a three – dimensional computed tomographic study // Plast Reconstr Surg. - 2007; 119: 675-681.

Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщин/ Доброхотова Ю. Э. (и др.). - М.: ГЭТАР-Медиа, 2015. - 144с.

Рисунки: https://www.pinterest.com/DavidMabrieMD/facial-anatomy/

Направлення:
Дерматологія
Відділення:
Центр пластичної хірургії «Oberig Beauty»
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Perfoskin Complex – ефективний метод реставрації шкіри

Сьогодні поняття «ліфтинг» дуже розкручене і модне серед фахівців естетичної медицини. Цього суб'єктивного почуття у пацієнтів ми добиваємося іноді вельми агресивними впливами на шкіру, такими як глибокі, серединні, поверхневі пілінги, аблятивні лазерні шліфовки і т. д. Але чи вирішують вони поставлене завдання? Або призводять до певного роду наслідків?

Регулярна ексфоліація ороговілого шару епідермісу тягне за собою негативні наслідки, а саме атрофію, порушення товщини зернистого і шипуватого шарів, що призводить до функціональних змін. Внаслідок тимчасової відсутності гідроліпідної мантії епідерміс не виконує свою бар'єрну функцію. В контексті антивікових підходів в профілактиці старіння шкіри, відсутність або зниження концентрації натурального зволожуючого фактору несе за собою більш плачевні наслідки, так як різко підвищується коефіцієнт трансдермальної втрати вологи, яку ми завжди намагаємося відновити в дермальному шарі.

Перед нами стоїть нелегке завдання, адже необхідно «оновити» епідерміс, внести в дерму і базальні шари епідермісу активні речовини з метою їхнього максимального відновлення, при цьому мінімально травмувавши гідроліпідну мантію, зберігши бар'єрні і регенеративні функції епідермісу!

РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ Є!

Інноваційна розробка «Інституту Гіалуаль» (Швейцарія) – «Перфоскін-комплекс» для процедури предермалізаціі будь-яких ділянок тіла.

«Перфоскін-комплекс» включає в себе «Перфоскін-девайс» двох типів і шприц «Прідерм», в якому вже є 5 мл готового препарату (0,55% гіалуронової і буфер бурштинової кислоти). Робоча довжина голки «Перфоскін» становить 1,2 мм, але, в залежності від передбачуваної ділянки впливу, голки розташовані по-різному: для тонкої і делікатної шкіри ми вибирає тип 1, де голки заховані в улоговинки і дуже делікатно травмують поверхню навіть при сильному натисканні (рис. 1), і тип 2, де голки розташовані на гребенях робочого барабанчика, що дозволяє працювати на ділянках з більш грубою шкірою: навіть при легкому натисканні вони повністю входять в шкіру, що забезпечує максимально виражений ефект (рис. 2).

Показання до предермалізаціі:

 • вікові зміни, дрібні і великі зморшки (ідеальний результат досягається з використанням дермальних наповнювачів);
 • в'ялість, знижений тонус і тургор шкіри;
 • пігментація різної етіології, нерівний тон шкіри;
 • розширені пори, сліди постакне;
 • целюліт, стриї, розтяжки;
 • надлишкове вироблення себума;
 • активація сплячих волосяних цибулин, алопеція, уповільнений ріст волосся.

В основі механізму впливу «Перфоскін-комплексу» лежить фізіологічна відповідь тканин на мікротравму, а також на місцеве введення гіалуронової і бурштинової кислот.

Виділяють три етапи процесу загоєння мікротравми:

етап I – запалення, яке починається відразу ж після проникнення голок в шкіру. Відбувається травматизація капілярних петель сосочкової дерми, що тягне вихід формених елементів і плазми крові в рановий канал. Тут величезну роль грають тромбоцити – виділяють хемокіни, які залучають в цю зону тромбоцити, лейкоцити і, що найважливіше, фібробласти. Велика кількість «прибулих» іммуноцитів здійснює санацію ранового каналу, підвищену концентрацію фактора росту фібробластів, фактора росту тромбоцитів, трансформуючого фактора росту А і В; епідермальний і інсуліноподібний фактор росту дають стимулюючий регенерацію ефект;

етап II – проліферація, яка починається приблизно через 5 днів і триває близько 8 тижнів. Після закриття ранових каналів кератиноцити починають синтез білкових компонентів мембрани – ламініну, колагену IV і VII типів. А вже через 24 години після процедури кератиноцити починають проліферувати, що забезпечує потовщення епідермісу;

етап III – ремоделювання тканин протягом від 8 тижнів до 1 року. Здійснюється в основному за рахунок фібробластів, які в наступні 2-3 місяці по закладеному фібронектіновому матриксу будуть синтезувати колаген 3-го і 1-го типів в сосочки дерми.

Гіалуронова кислота в фізіологічній концентрації відновлює водний баланс шкіри, а також виступає одним із стимуляторів міграції фібробластів.

Бурштинова кислота закриває потребу активно проліферуючих клітин корнеоцитів, фібробластів в енергію (АТФ), активно включаючись в цикл трикарбонових кислот. Також надає головний «редермалізуючий» вплив, підвищуючи продукцію ряду амінокислот.

Рекомендований курс: 1-12 процедур з інтервалом менше 10-14 днів, курс складається індивідуально лікуючим лікарем.

Результат від процедури не змусить себе чекати. Вже на 10-14-й день шкіра в зоні впливу виглядає рівною, зволоженою, дрібні зморшки можуть зовсім зникнути, а глибокі помітно скоротяться. Зазвичай вже після 5-6-й процедури пацієнти відзначають пружність, ущільнення шкіри, особливо це помітно в нижній третині обличчя, на шиї, внутрішній поверхні плеча. Обов'язково використовувати фотозахист з SPF не менше 50 для запобігання виникнення посттравматичної пігментації під впливом сонячних променів.

Направлення:
Дерматологія
Відділення:
Центр пластичної хірургії «Oberig Beauty»
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

BOOST UP – методика ремоделювання вікової шкіри

У статті будуть розглянуті основні механізми вікових змін м'яких тканин, а також зміна об'ємних характеристик епідермісу, дерми, гіподерми; представлена нова методика Boost UP, що дозволяє отримати ефективний, швидкий і довгостроковий результат.

При досягненні делікатного віку поверхня шкіри зазнає ряд змін, таких як порушення кольоровості, ділянки гіпер- і гіпопігментації, зміна текстури (вираженість шкірного малюнка), зміна ліній обрису обличчя, і це є головною скаргою пацієнта і непростим завданням для лікарів-дерматологів. Причому одним з головних побажань пацієнтки залишається наступне: «Доктор, а завтра я вже буду красивою? ..» Погодьтеся, питання досить риторичне, але це можливо! Серед багатого ринку ін'єкційної косметології необхідно віддавати перевагу найбезпечнішим і ефективним препаратам і, що важливо, методикам їхнього застосування, використовуючи їх на благо пацієнта. Проаналізувавши інволюційні процеси, що відбуваються на всіх рівнях, ми знайдемо, в чому криється секрет методики Boost UP.

Гормональна регуляція

Однозначно, гормони грають одну з головних ролей в регуляції тканинного гомеостазу, регуляції поділу клітин, а значить, і регенерації тканин. З віком через зміни функціональної активності залоз, які секретують sex-гормони, їхній анаболічний потенціал дії на м'які тканини різко знижується. І тоді на перший план виступають ефекти гормонів, спрямованих на компенсаторне підвищення необхідних речовин в крові. Наприклад, норма кальцію в крові становить 2,15-2,50 ммоль / л у віковому проміжку 12-45 років, але при настанні менопаузи у жінок цей показник може підвищуватися в 2 рази. Цей ефект настає внаслідок підвищеної компенсаторної секреції паратгормону. Кальцій входить до складу кісток і зубів, всього 1% його знаходиться в крові, внаслідок відбувається активна резорбція кісткової тканини. Це призводить до розширення крайніх виступаючих точок обличчя (скул, надбрівних дуг, підборіддя), на прийомі у естетичних фахівців дані пацієнти будуть скаржитися на птозування м'яких тканин, втрату чіткості контурів обличчя, їхню розмитість. Препаратами вибору для корекції таких змін є стабілізовані гелі гіалуронової кислоти (Xela 25), за допомогою яких ми можемо заповнити втрачені об’єми контурів обличчя внаслідок резорбції кісткової тканини. Кістки лицьового черепа є основною структурою в підтримці архітектоніки молодого обличчя.

Зміна тонусу м'язів як головна причина формування макрорельєфу шкіри

Мімічна мускулатура обличчя включає дві антагоністичні групи – м'язи леватори і депрессори. Найчастіше після 30 років виникає клінічно значимий гіпертонус м'язів-леваторов середньої та верхньої третини обличчя – формування горизонтальних м'язів чола, міжбрівних зморшок, "гусячих лапок", носо-губної складки, «кісетних» зморшок, губопідборідної складки. У нижній третині обличчя ситуація розвивається навпаки: підвищується тонус депрессорної групи – формування опущених куточків губ, «зморшок маріонетки». Динаміка цих змін включає формування надлишків шкіри над поверхнею гіперактивних м'язових волокон. Дерма, епідерміс, володіючи зниженими характеристиками еластичності і тургору, будучи в «надлишку», не в змозі протистояти (компенсувати) земному тяжінню, що і призводить до формування грубих зморшок і складок. Дану задачу можна ефективно вирішити, застосувавши препарати ботулотоксину: гармонізація активності м'язових груп призводить до врівноваження клінічних проявів на шкірі.

Розглянемо зміни, що відбуваються в гіподермі, дермі і епідермісі, і підведемо підсумок (рис. 1).

Рис.1
Рис.1

Епідерміс

 1. Зменшення кількості та розмірів корнеоцитів
 2. Зменшення кількості корніобластов на одиницю площі
 3. Стоншування гідроліпідної мантії
 4. Підвищення трансдермальною втрати вологи
 5. Уповільнення процесів дифузії / живлення (Тімідіновий індекс знижується на 30-50%)
 6. Зниження кількості меланоцитів

Дерма

 1. Сплощення дермальних сосочків
 2. Зменшення і зниження функціональної активності клітинного компонента
 3. Зменшення кількості волокнистих структур (колагену, еластину)
 4. Атрофія сальних і потових залоз
 5. Зміни реологічного середовища міжклітинної матриксу, зниження концентрації мукополісахаридів
 6. Сплощення дермоепідермального з'єднання

Гіподерма

 1. Перерозподіли поверхневих і глибоких жирових пакетів
 2. Виражена атрофія гіподермального жирового прошарку, безпосередньо залягає під сітчастим шаром.

Стає очевидним: однією з головних характеристик інволюційних змін в організмі є втрата об'ємних характеристик всіх «естетично важливих» шарів м'яких тканин. Так, в проміжку між 30-80 роками витончення епідермісу відбувається на 10-50%, дерми – на 20%, і це грає важливу роль в підборі методик корекції зовнішнього вигляду.

Як наслідок, зменшення обсягу всіх шарів шкіри негативно впливає на просторовий перерозподіл капілярного русла: порушується несуча функція МЦР. З'являються так звані зони зниженого кровотоку, знижується швидкість метаболізму – гіпоксія. Шкірні покриви стають більш уразливі для впливу факторів зовнішнього середовища (сонячне випромінювання, вільні радикали, токсини і т. д.).

Методика Boost UP показана пацієнтам з вираженою сухістю і атрофією шкірних покривів, а також наявністю дрібної сітки зморшок в динамічно активних зонах обличчя, наявністю статичних зморшок, птозу зони скул. Для її проведення використовується комбінація двох препаратів: Hyalual® 2,2% – 2 мл і мезопрепарата H & S 0,9% – 1,5 мл.

Активне відновлення дермального обсягу відбувається за рахунок застосування нестабілізованої гіалуронової кислоти з максимально вираженими гідрофільними властивостями (22 мг / мл), секрет ефективності криється в розмірі її молекули – 2,7 млн Да, що дозволяє «утримувати» гідрорезерв шкіри до трьох місяців. Янтарна кислота в концентрації 16 мг / мл дає потужний антиоксидантний ефект і вже на 21-й день, за результатами досліджень, забезпечує підвищення синтезу необхідних ендогенних амінокислот в фібробластах (до шести місяців).

Рекомендований протокол

 1. Триразова обробка шкіри антисептиком на водній основі «Декасан», нанесення топічної анестезії.

 2. Виконання болюсних ін'єкцій Hyalual® 2,2% (схема 1). Глибина проколу – до 5 мм під кутом 90 ° щодо шкіри. Обсяг препарату на 1 вкол – 0,1 мл.


 3. Виконання мезоін'екцій H & S 0,9%, папульно (мікропапула до 2 мм) (див. схему 1), глибина проколу – зріз голки під кутом 45 °, обсяг препарату на передбачувану зону ін'єктування – 1,5 мл.

 4. Постпроцедурний догляд – спрей Profi DeLux.

При необхідності процедуру можна повторювати неодноразово, з інтервалом 3 місяці.

Результат помітний відразу ж після процедури, але перші слова подяки пацієнта ми отримуємо зазвичай на третю добу. Зона скул придбає відсутній фізіологічний обсяг, глибина зморшок зменшиться на 30-70%, до третього тижня пацієнти відзначають приємне відчуття ліфтингу шкіри середньої і нижньої третини особи. Обличчя набуває свіжого вигляду.

Направлення:
Дерматологія
Відділення:
Центр пластичної хірургії «Oberig Beauty»
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Клінічні дослідження препарату Predermal

На сьогоднішній день є величезна кількість препаратів гіалуронової кислоти в формі ін'єкцій. Проте попит на них продовжує зростати. Це можна пояснити розвитком медичної косметології в нашій країні і більшої фінансової доступністю в силу появи конкуруючих брендів. Як перший, так і другий фактори дозволили потрапити на професійний косметологічний ринок величезної кількості препаратів гіалуронової кислоти з недоведеною ефективністю, застосування яких може привести до різних небажаних наслідків.

Читати далі

Направлення:
Дерматологія
Відділення:
Центр пластичної хірургії «Oberig Beauty»
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Рефлекторні (стимулзалежні) епілепсії у дітей

Євтушенко С.К., Омельяненко А.А.

Серед дітей з епілепсією є категорія хворих, напади у яких чітко пов'язані з впливом певних стимулів. У літературі можна зустріти велику кількість різних термінів, які визначають такі напади – рефлекторні, рефлекторно обумовлені, стимулзалежні, стимуліндуковані, тригерні. Епілепсії з такого роду нападами відомі як епілепсії "читання", "їжі", "рахунку", "писання", "шахів", "переляку", "тертя", "гарячої води", "ходьби", "ноогенна", " музикогенна"," телевізійна" та інші [1, 3, 4].

До рефлекторних епілепсій відносяться такі форми захворювання, при яких напади та епілептичні розряди викликаються певними стимулами. У міжнародній класифікації епілепсії такі форми епілепсії визначаються як "... епілепсії, які характеризуються особливими способами провокації нападів ...". С Стимулзалежні напади можуть зустрічатися ізольовано і в поєднанні зі спонтанними нападами.

Точна поширеність рефлекторних нападів невідома в зв'язку з відсутністю обліку. Очікувана поширеність таких нападів серед хворих на епілепсію становить близько 2% зі значними варіаціями в залежності від виду ефективного стимулу і форми епілепсії.

Читати далі російською мовою

Направлення:
Дитяча неврологія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Сучасний патерн обстеження хворих з пароксизмальними станами

Епілепсія є одним з найбільш поширених інвалідизуючих захворювань у дітей. В Україні захворюваність на епілепсію серед дітей коливається від 4,7 до 5,9 на 10 тисяч, а поширеність – від 33,0 до 37,8 на 10 тисяч. Інвалідність в зв'язку з епілепсією становить 4,4-5,0 на 10 тисяч дітей. Ці показники зберігають постійну тенденцію до зростання протягом останніх років.

Виходячи з нашого і світового досвіду, ми можемо стверджувати, що пароксизмальні стани продовжують ставити перед дитячим неврологом складні діагностичні завдання у зв’язку зі значною варіабельністю клінічних проявів і патогенетичних механізмів. Адекватне діагностичне обстеження хворого має принципове значення, так як коректна діагностика визначає вибір правильного лікування.

Методи дослідження, що застосовуються для обстеження хворих з урахуванням всіх доступних досягнень неврології:

 • Соматичне обстеження
 • Електроенцефалографія – рутинна (неспання, сон), відео-ЕЕГ-моніторинг, телеметричний ЕЕГ-моніторинг, амбулаторний ЕЕГ-моніторинг
 • Когнітивні викликані потенціали
 • Визначення концентрації антиконвульсантів в крові
 • Імунологічні показники крові та ліквору
 • Магнітно-резонансна томографія
 • Магнітно-резонансна ангіографія
 • Ультразвукові дослідження
 • Електронейроміографія

Читати далі російською мовою

Направлення:
Дитяча неврологія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Епілепсії з роландичним ЕЕГ-паттерном – клінічний і електрографічний поліморфізм

Омельяненко А.А., Євтушенко С.К.

Ідіопатичні епілепсії у дітей представляють більше половини всіх випадків епілепсії і припускають відсутність морфологічного субстрату, що виявляється, відсутність неврологічного дефіциту в період між нападами. Вони найбільш ймовірно є генетично зумовленими синдромами, демонструють залежність від віку і доброякісний перебіг в більшості випадків. Список цих епілептичних синдромів поступово розширюється [3, 10].

"Класичним" представником цієї групи епілепсій є роландична епілепсія (РЕ) або доброякісна дитяча епілепсія з центротемпоральними спайками. Вона представляє одну з найбільш частих форм епілепсії дитячого віку і становить до чверті випадків епілепсії у віці від 5 до 14 років. Поширеність її коливається від 7.1 до 21 на 100000 дітей до 15 років. Справжня частота цього захворювання може бути вище, так як не всі випадки діагностуються.

Читати далі російською мовою

Направлення:
Дитяча неврологія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Роль енцефалографії в практиці дитячого невролога та основні проблеми її використання

Електроенцефалографія – метод дослідження, який полягає в реєстрації і аналізі електричної активності головного мозку, що відводиться з поверхні скальпа. До сьогоднішнього дня ЕЕГ залишається важливим неінвазивним методом дослідження церебральних функцій і широко застосовується в дитячій неврології. Основними напрямками для застосування електроенцефалографії є:

 • диференціальна діагностика пароксизмальних станів;
 • диференціальна діагностика станів з порушенням свідомості;
 • оцінка ступеня тяжкості енцефалопатій;
 • виявлення ознак вогнищевого ураження мозку.

Це метод особливо корисний при обстеженні хворих з епілепсією та іншими пароксизмальними розладами.

Електроенцефалографія також використовується при обстеженні хворих із захворюваннями нервової системи, при яких можливе виявлення характерних змін біоелектричної активності мозку, які допомагають не тільки запідозрити, а й встановити і підтвердити діагноз. Електроенцефалографічні дані можуть бути дуже корисні при обстеженні пацієнтів з порушеннями свідомості, комою і ймовірною смертю мозку.

В якійсь мірі ЕЕГ є неінвазивним методом діагностики структурних аномалій мозку, заснованим на реєстрації і аналізі патологічної активності, що продукується ділянками мозку, прилеглими до вогнища патології. Разом з тим, генералізовані зміни біоелектричної активності можуть приховувати за собою осередкові патологічні патерни, але навіть при їхньому виявленні вони не несуть достовірної інформації щодо ймовірної природи патологічного процесу. Нові методи медичної візуалізації в значній мірі знизили застосування електроенцефалографії, як методу топічної діагностики. Проте, ЕЕГ залишається важливим засобом дослідження функціонування головного мозку і таким чином доповнює дані візуалізуючих методів дослідження.

Зміни біоелектричної активності мозку є тільки одним із симптомів захворювання, який в комплексі з іншими симптомами допомагає краще оцінити стан пацієнта.

Незважаючи ці обмеження, сьогодні ЕЕГ є одним з найбільш затребуваних методів обстеження в неврології і психіатрії.

Читаті далі російською мовою

Направлення:
Дитяча неврологія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Ідіопатичні генералізовані епілепсії

Євтушенко С.К. – д.мед.н., професор

Омельяненко А.А. – к.мед.н.

Епілепсія є однією з найбільш частих форм неврологічної патології у дітей та підлітків. Це захворювання веде до помітного погіршення якості життя хворого і його сім’ї, зниження успішності та обмеження соціальної адаптації в подальшому. Рівень допомоги хворим на епілепсію все ще недостатньо високий. Це зумовлено недостатньою підготовкою неврологів і інших фахівців, які залучені в цей процес. Якісна терапія епілепсій можлива лише при правильному діагнозі, але, на жаль, цей діагноз нерідко обмежується лише констатацією "епілептичного синдрому".

Ідіопатичні генералізовані епілепсії (ІГЕ) складають близько третини всіх форм епілепсій.

Ідіопатична епілепсія передбачає тільки наявність повторюваних епілептичних нападів під час відсутності структурних пошкоджень мозку і неврологічних симптомів в інтериктальному періоді.

Ідіопатичні генералізовані епілепсії представлені групою синдромів, які характеризуються поєднанням в різних пропорціях і в різні вікові періоди трьох видів нападів – абсансів, міоклоній і генералізованих тоніко-клонічних нападів. Рідше при ІГЕ можуть мати місце тонічні або атонічні напади.

Читати далі російською мовою

Направлення:
Дитяча неврологія, Неврологія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»