Статьи

Хірургічні методи лікування портальної гіпертензії у дітей

Лікування портальної гіпертензії (СПГ) та такого важкого ускладнення як кровотеча з варикозно-розширенних вен стравоходу у дітей залишається складною проблемою, що змушує шукати найбільш ефективні методи лікування та профілактики цього ускладнення.

З 1991 до 2006 року в УДСЛ «ОХМАТДИТ» знаходилось на лікуванні 90 (100%) дітей з ПГ, в віці від 1 до 16 років допечінкову форму ПГ спостерігали у 64 (71%) дітей, внутрішньопечінкову – у 19 (21%) і змішану форму – у 7 (8%) пацієнтів. Причинами ПГ у дітей в більшості випадків є вроджена вада розвитку портальної вени, а також запалення що призводять до часткової або повної облітерації та трансформації вени. Збільшується частка дітей з СПГ після перенесеної в період новонародженності жовтяниці та гепатиту.

Найбільш ефективним лікуванням дітей з ПГ, що попереджує кровотечу або зупиняє є хірургічні методи.

Для зупинки та попередження кровотечі застосовано прошивання стравохідно-шлункового переходу у 30 дітей. Накладання дистального спленоренального анастомозу (ДСРА) за Уореном виконано у 22 дітей, центрального спленоренального анастомозу – в 3 дітей, Н-подібного спленоренального анастомозу - в 1 дитини та спленоренальний анастомоз бік-в-бік у 1 дитини. У 12 із них шунтуючу операцію поєднано із прошиванням стравохідно-шлункового переходу. Перев’язка селезінкової артерії у 14 дітей була доповненням до прошивання стравохідно-шлункового переходу та у 4 дітей до накладання ДСРА.

У 7 дітей виконано повторні операції. У 6 дітей для зупинки або попередження кровотечі раніше виконували тільки прошивання стравохідно-шлункового переходу, а в одного – накладали ДСРА. У 1 дитини повторною операцією було накладання ДСРА, у 5 дітей повторною операцією було прошивання стравохідно-шлункового переходу і в 1 дитини виконано ревізію анастомозу з перев’язкою селезінкової артерії.

Направлення:
Дитяча хірургія
Відділення:
Педіатрична служба, Центр інноваційних технологій в дитячій хірургії та урології
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Хірургічне лікування рецидивуючих кровотеч при портальній гіпертензії у дітей

Вступ. Методи хірургічного гемостазу не задовольняють своїми результатами в лікуванні кровотеч з варикозно розширенних вен стравоходу та шлунку (ВРВСШ) при портальній гіпертензії (ПГ) у дітей.

Мета. Проаналізувати ефективність повторних оперативних втручань при рецидивуючих кровотечах при ПГ в дитячому віці.

Об’єкт і методи дослідження. З 1999 до 2009 року в хірургічних клініках НДСЛ «ОХМАТДИТ» знаходилось на лікуванні 38 дітей з рецидивуючими кровотечами з ВРВСШ. Всі діти оперовані повторно, загалом виконано 60 оперативних втручань. Двічі оперовано 21 хворий, тричі – 11 пацієнтів, 5 хворим виконано по 5 оперативних втручання та один хворий оперован 5 разів. У 28 (73,6%) паціентів першою операцією було прошивання стравохідно-шлункового переходу (ПСШП) на висоті кровотечі. Рецидив кровотечі виник у всіх хворих в термін від 6 місяців до 3-4 років, що потребувало повторних оперативних втручань. У 21 (75%) хворого цієї групи виконані шунтуючи оперативні втручання: дистальний спленоренальний анастомоз (ДСРА)– 2, спленоренальний анастомоз бік-в-бік та спленосупраренальний анастомоз кінець-в-бік (СРА, СсРА) – 11, мзентеріко-кавальний анастомоз (МКА) – 5. У 7 (25%) хворих за ургентними показаннями виконано ПСШП.

У 16 дітей виконано порто-системне шунтування на різних етапах лікування з діагностованою дисфункцією анастомозу: ДСРА – 8, СРА, СсРА – 6, МКА - 2. Діагностований тромбоз та стеноз анастомозу були абсолютними показаннями до повторного оперативного втручання. Ревізія ДСРА в комбінації з ПСШП виконано в 3 випадках. Пластика ДСРА з використанням судинного протезу та аутовени виконана в 2 випадках. В 3 (ДСРА) випадках виконали ПСШП в комбінації з спленектомією. Решунтування виконане у 6 паціентів: після СсРА виконано – МКА (1випадок), СРА та СсРА кінець в кінець по 1 випадку; після мезентеріко кавального та ренального шунтування виконано 3 МКА з аутовенозною вставко (внутрішня яремна вена).

Результати та їх обговорення. Метод ПСШП є надійним засобом боротьби з кровотечею ВРВСШ. ПСПШ за нашими даними зупиняє кровотечу в 100% випадків, але залишається ризик виникнення кровотечі до 60% в віддаленому періоді. В групі хворих, з проведеним ПСПШ, в 74% випадків залишається можливість виконання портосистемного шунтування, як надійного метода профілактики кровотечі. В 5 випадках портоситемне шунтування (СРА, СсРА) виконано на висоті кровотечі без ПСПШ. Отримані результати свідчать, що шунтуючи оперативні втручання можуть бути розглянути, як метод не тільки профілактики, а й зупинки кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та шлунку.

В групі хворих, яким проведено попереднє портоситемне шунтування, залишається можливість решунтування. Повторні операції з ДСРА складні що до реконструкції і змушують шукати варіанти іншого типу шунтування або виконання ПСШП. Висновки.

При повторних оперативних втручаннях залишається можливість виконання портосистемного шунтування, яке є профілактикою кровотечі з ВРВСШ.

Тільки при неможливості решунтування слід використовувати операцію ПСШП яке при тяжкому гіперспленізмі можливе бути поєднанно з сплєнектомією та накладанням ЦСРА.

Направлення:
Дитяча хірургія
Відділення:
Педіатрична служба, Центр інноваційних технологій в дитячій хірургії та урології
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»