В 2000 р. закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – лікувальна справа.

В 2002 р. закінчив з відзнакою магістратуру НМУ імені О.О.Богомольця, захистив магістерську роботу «Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності та безпечності реінфузії аутокрові при крововтратах у хворих з торакальною, абдомінальною травмами та гінекологічною патологією» – магістр медицини.

В 2005 р. закінчив аспірантуру за фахом «анестезіологія», стипендіат Кабінету Міністрів України.

В 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих з контузією легень» за фахом «анестезіологія» – к.мед.н.

В 2014 р. присуджено вчене звання «доцент».

В 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Мультимодальне знеболювання пацієнтів з поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді» – д.мед.н.

В 2016 р. присуджено наукове звання «професор» по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Проходив стажування з анестезіології та медицини болю в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Великобританії, Польщі, Литві. Щорічно беру участь в Європейських наукових конгресах з доповідями.

Опублікував більше 120 друкованих наукових праць. Член правління Асоціації анестезіологів України – голова комітету з освіти та міжнародних зв’язків. З 2005 р. є членом Європейської асоціації анестезіологів (ЄАА), з 2016 р. – директор навчального центру неперервної професійної освіти ЄАА. З 2009 р. – член Міжнародної асоціації вивчення болю, у травні 2012 р. брав участь в створенні Української асоціації лікування болю та був обраний її відповідальним секретарем.

Досвід роботи

1996-1998: ГВКГ МО України

2000-2002: КМКЛ №4 – загальна хірургія, травматологія, урологія

2000-2002: приватна медична клініка «Медея» – лікар невідкладних станів

2002: Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – лікар-анестезіолог

2002-2015: КМКЛ №17 – політравма,нейрохірургія, торакальна хірургія

2015: КМКЛ №1 – загальна та судинна хірургія, ортопедія та травматологія, урологія, офтальмологія

Сфера моїх професійних інтересів – це анестезіологія та медицина болю, політравма, регіональна анестезія, інвазивні процедури під контролем ультразвуку та рентген-контролем, невідкладні стани, безперервний професійний розвиток лікарів.

Питання та відповіді

Статті фахівця

Відгуки про фахівця

Відео з фахівцем