• Home
  • Doctors
  • Антонюк Олена Ярославівна

Закінчила з відзнакою медичний факультет (спеціальність «Лікувальна справа») Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2011 р. Потім у 2012 р. навчалася в магістратурі (спеціальність «Медико-профілактична справа»), здобула кваліфікацію магістра і одночасно закінчила інтернатуру за фахом «Загальна гігієна». У 2014-2016 рр. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрах внутрішньої медицини №3 (зав. каф., проф. Свінціцький А.С.), терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології (зав. каф., проф. Губська О.Ю.) на базі Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Брала участь в конкурсному доборі Стипендіальної програми «Завтра. UA» – 2010/2011 рр. Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». Наукова робота на тему «Стан проблеми ранньої діагностики діабетичної нефропатії і місце мікроальбумінурії у виявлені захворювання на ранніх стадіях» (науковий керівник – проф. П.М. Боднар) була відзначена, а я стала стипендіатом «Завтра.UA» (2011 р.). Нагороджена Подякою Президента України за перемогу в ІІІ етапі Міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови (2001 р.), Грамотою Національної академії медичних наук України за активну участь у конференції молодих учених, присвяченій 20-річчю Академії (05.03.2013 р.). Член Товариства молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 35 публікацій, присвячених цукровому діабету та його ускладненням, історії медицини та організації охорони здоров’я. Працюю над виконанням дисертаційного дослідження щодо проблем кадрового забезпечення служби громадського здоров’я.

Проходжу курс спеціалізації за фахом «Ендокринологія» (29.08 - 29.11.2016 р.) в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на базі Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

Виступала із доповідями на конференціях як в Україні, так і за кордоном (Сербія, Російська Федерація).

Учасник Українсько-швецького тренінгу з епідеміології для молодих вчених (2015, 2016 рр.), співорганізаторами якого є НМУ імені О.О. Богомольця та Каролінський інститут (Стокгольм, Швеція).

Після закінчення університету в 2011 р. працюю на кафедрі організації охорони здоров’я та соціальної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, а з 2012 р. на посаді асистента цієї кафедри.

За сумісництвом працювала в ТОВ «Клініка 311» на посаді лікаря-координатора (2011-2013 рр.).

Проходила інтернатуру на клінічній базі кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця у ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України» (2014-2016 рр.), де продовжую працювати і зараз як лікар-терапевт загальнолікарняного персоналу. Також працювала в Медичному центрі «Авесана» на посаді лікаря-терапевта (2016 р.).

У професійному плані займаюся проблемами лікування пацієнтів терапевтичного профілю. У центрі моєї уваги як лікаря є хворий, який потребує комплексного підходу, діагностика і лікування кардіологічної, гастроентерологічної, ендокринологічної, пульмонологічної, ревматологічної патології, що, власне, і є терапевтичною практикою в широкому розумінні цього слова. Мені близькі проблеми серцево-судинних захворювань, цукровий діабет і його ускладнення, чому були присвячені перші наукові роботи, коли я була ще студенткою і брала активну участь в роботі наукового гуртка.

Серед хоббі можу назвати скаутинг, волонтерство, подорожі, музику, іноземні мови, психологію. Скаут Громадської організації «Православні скаути України». Під час скаутських таборів проводжу тренінги з медицини для підлітків як інструктор.

У житті прагну максимально приносити користь людям. Для мене завжди був прикладом святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецький), випускник нашої Alma Mater, який кожну хвилину свого життя намагався служити Богу і людям.

Q&A

Publications

References

Дуже вдячний Олені Ярославовні за досвід, небайдужість і професіоналізм. Дуже відповідальна, уважна і досвідчена лікар. Ще раз щиро дякую.

Дмитро

Video