• Головна
  • Актуальні проблеми сучасної колопроктології

Актуальні проблеми сучасної колопроктології

20 грудня 2013 року в Універсальній клініці «Оберіг» відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної колопроктології» за участю головних спеціалістів зі спеціальності «Проктологія” МОЗ, АР Криму, Департаментів/Управлінь охорони здоров’я обл/міськадміністрацій, лікарів-проктологів-хірургів, лікарів гастроентерологів, ендоскопістів.

Актуальні проблеми сучасної колопроктології
Актуальні проблеми сучасної колопроктології

На конференції були обговорені наступні проблеми: «Стан колопроктологічної допомоги, її проблеми і перспективи розвитку», «Сучасна ендоскопічна і морфологічна діагностика захворювань шлунку, товстої кишки. Можливості ендоскопічної і мініінвазивної хірургії і колопроктології», «Сучасні можливості біологічної антицитокінової терапії в комплексному лікуванні хронічних захворювань кишечника», «Медико-соціальна реабілітація стомованих хворих».

В доповіді головного спеціаліста зі спеціальності «Проктологія» МОЗ України, член-кор. НАМН України, професора М.П. Захараша, було відзначено , що в останнє десятиріччя відбулися суттєві позитивні зрушення в розвитку колопроктологічної служби України: проведено 3 з’їзди колопроктологів України за міжнародною участю, створені Запорізький, Харківський проктологічні центри, в усіх регіонах функціонують проктологічні відділення, активно вирішуються проблеми колоректального раку, хронічних запальних захворювань кишечника, аденоматозного сімейного поліпозу, запроваджуються лапароскопічні та інші мініінвазивні хірургічні втручання, розвивається реконструктивно-відновна хірургія, запроваджуються Європейські та світові алгоритми консервативного та хірургічного лікування вказаної категорії хворих.

Проблеми медико-соціальної реабілітації стомованих хворих
Проблеми медико-соціальної реабілітації стомованих хворих

Разом з тим стан проктологічної спеціалізованої допомоги в ряді регіонів виникає серйозне занепокоєння. Так, у Вінницькій області ліквідовано проктологічне відділення обласної лікарні, посада головного спеціаліста зі спеціальності «Проктологія» Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Потужність окремих проктологічних відділень зменшена до 10-15 ліжок, дефіцит кадрів лікарів-проктологів перевищує 70%; фактично ліквідована мережа проктологічних кабінетів на рівні районної мережі закладів охорони здоров’я, де проктологічну допомогу населенню надають не підготовленні з питань проктології загальні хірурги; порушуються принципи консервативного та хірургічного лікування хворих на виразковий коліт та хворобу Крона тощо.

Серйозне занепокоєння викликає проблема колоректального раку. Щорічно в Україні реєструється до 20 тис. таких хворих, майже 50% з яких через пізню діагностику помирає протягом року. Лише 8-12% випадків захворювання діагностується в ході проведення профілактичних оглядів. Переважна більшість, перш за все сільського населення, по суті позбавлена можливості ендоскопічного обстеження через вкрай незадовільне забезпечення лікувальних закладів фіброколоноскопами (в переважній більшості 2-3-5 апаратів на регіон), і навіть, ректороманоскопами. В Україні виявляється лише 7-10% поліпів товстої кишки - основної причини раку даної локалізації; до цього часу не запроваджено скринінг колоректального раку, виконання високоінформативного імунохроматографічного швидкого FOB-тесту не приховану кров тощо. Лише за рахунок цих заходів кількість хворих на колоректальний рак могла б бути зменшена на 30%.

Важливою проблемою для української колопротології залишаються хронічні запальні захворювання. Через неадекватність лікування кількість хворих на тяжкі та середньо-тяжкі форми в 3 рази більша ніж в інших країнах Європи, США. По суті країна є єдиною серед країн СНД, де до сьогодні на державному рівні не вирішується питання державного фінансування на придбання найбільш ефективних препаратів для біологічної антицитокінової терапії (хуміри, ремікейду). На конференції створена Асоціація лікарів і пацієнтів, яка сприятиме запровадженню в клінічну практику вказаних препаратів. Особливе занепокоєння присутніх було висловлено щодо проблем медико-соціальної реабілітації стомованих хворих, яких в Україні нараховується близько 40 тисчяч осіб. Україна також залишається єдиною серед країн Європи та СНД, де до цього часу не вирішена проблема безкоштовного забезпечення стомованих хворих калоприймачами та предметами догляду за стомами, що викликає багаточисельні обґрунтовані акції протесту, звернення до виконавчих та законодавчих органів влади. В той же час, за рахунок коштів місцевих бюджетів ця проблема, хоч і не повністю, успішно вирішується у Львівській, Харківській, Київській, Дніпропетровській та інших областях, у м. Києві. Законодавчо це право стомованих хворих закріплено у відповідній постанові Кабінету міністрів України від 3 грудня 2013 року та наказі МОЗ України від 11 лютого 2013 року №109.

2014 рік повинен стати вирішальним у створенні регіональних та всеукраїнського реєстрів стомованих хворих, відкритті кабінетів медико-соціальної реабілітації стомованих хворих, укомплектуванні їх підготовленими спеціалістами, пошуку додаткових шляхів вирішення даної проблеми (держбюджет, місцеві бюджети, спонсорська та гуманітарна допомога тощо).

Завдячуючи ініціативі керівництва Універсальної клініки «Оберіг», учасники конференції отримали унікальну можливість ознайомитися з новітніми ендоскопічними методами діагностики (ендоскопія зі збільшенням до 130 разів, хромоколоноскопія, хромоезофагогастродуоденоскопія, вузькосмугова ендоскопія, ендоскопічна ультрасонографія та ін.), що дозволяє виявляти новоутворення стравоходу, шлунку, товстої кишки мінімальних розмірів (до 2-3 мм), які, на жаль, нерідко мають ознаки малігнізації, визначити за допомогою ендоскопічного УЗД глибину їх інвазії в стінку органу. Наявна в клініці аппаратура і обладнання дозволяють виконати найсучасніші високоефективні радикальні ендоскопічні хірургічні втручання – поліпектомію (видалення поліпів будь-яких розмірів), ендоскопічну резекцію слизової оболонки, ендоскопічну підслизову дисекцію новоутворень товстої кишки, стравоходу, шлунку, здійснити ендоскопічний гемостаз (кліпування, аргон-плазмова коагуляція тощо). З доповіддю на вкрай важливу для клінічної гастроентерології тему виступиив завідувач відділення малоінвазивної хірургії та ендоскопії клініки «Оберіг», кандидат медичних наук Яковенко В.О.

Сучасні високоінформативні методики морфологічної діагностики захворювань шлунку, товстої кишки були представлені в доповіді завідувача відділенням доктора медичних наук, професора Курик О.Г. Особливий інтерес учасники конференції виявили до Ментор-класу з демонстрацією з операційної зали сучасних можливостей ендоскопічної діагностики і ендоскопічної хірургії та колопроктології, який на самому виcокому професійному рівні, віртуозно представив кандидат медичних наук Яковенко В.О.

Учасники конференції та керівництво і співробітники Універсальної клініки «Оберіг» були одностайними в необхідності плідної співпраці, систематичній взаємодії, що сприятиме розвитку вітчизняної не лише ендоскопічної, а і гастроентерологічної, проктологічної, онкологічної науки і практики.