Бухарін Тимофій Віталійович
Бухарін Тимофій Віталійович

Лікар-хірург-ендоскопіст
19 років медичного стажу

Вищу медичну освіту я здобув в Луганському Державному медичному університеті, де в 2000 році закінчив факультет «лікувальна справа». Далі пройшов інтернатуру з хірургії. У 2009 році здобув спеціалізацію з ендоскопії.

Одразу після закінчення навчання працював лікарем-хірургом в Центральній міській лікарні №1 м. Свердловськ. З 2006 ...

Статті

Черезшкірна ендоскопічна гастростомія: показання, техніка, ускладнення і результати

Мета роботи – узагальнення даних літератури і власного досвіду виконання черезшкірної ендоскопічної гастростомії (ЧЕГ). За період з 2011 по 2018 р. 105 пацієнтам клініки «Оберіг» виконана ЧЕГ. Проаналізовано результати, показання, протипоказання, методика установки гастростоми, особливості лікування пацієнтів, ускладнення. Виконання ЧЕГ було технічно успішним у всіх спостереженнях. Всього відзначено 5 (4,8%) ускладнень (95% довірчий інтервал (ДІ) 1,6 - 10,8): неспроможність гастростоми з перитонітом (1), пневмоперітонеум (1), кровотеча з черевної стінки (1), інфільтрат м'яких тканин передньої черевної стінки (1), міграція бампера гастростоми в стінку шлунка (1). У терміни спостереження 30 днів летальності не було. Таким чином, зроблено висновки, що ЧЕГ – безпечний, доступний мініінвазивний метод, який є вибором у пацієнтів, які потребують тривалого ентерального харчування або тривалої декомпресії шлунка. Необхідні суворе дотримання всіх технічних етапів ЧЕГ, показань і протипоказань, правильний післяопераційний догляд за стомою.

Читати статтю російською мовою

Направлення:
Гастроентерологія, Ендоскопія
Відділення:
Гастроцентр
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Можливість прогнозування гістологічного типу аденокарциноми, при використанні ендоскопів з великою роздільною здатністю в режимах великого збільшення (х115) і вузькосмугової візуалізації (narrow-band imaging, NBI).

Т.В. Бухарін, В.А. Яковенко, О.Г. Курик

Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна

Державний науковий заклад «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

The ability to predict the histological type of adenocarcinoma, using high resolution endoscopes with high magnification (×115) and narrow-band imaging (NBI).

BukharinT.V., YakovenkoV.A., Kuryk E.G.

Oberig Universal Clinic, Kiev, Ukraine

State Scientific Institution «Scientific and Practical Centre of Preventive and Clinical Medicine», the State Administration, Kiev, Ukraine

Summary

Aim of the study was to estimate possibility of Narrow band imaging magnifying classification, for pre hystological diagnosis of advance adenocarcinoma of stomach.

Key words: gastric cancer, abnormal microvascular changes, prе histological diagnosis of gastric cancer.

Вступ

Рак шлунку (РШ) – злоякісна пухлина, що походить з епітелію слизової оболонки шлунку, є одним з найбільш розповсюджених онкологічних захворювань, яке може розвиватися в будь-якому відділі шлунку і поширюватися на інші органи. Щорічно в світі на РШ захворюють більше 1 млн. людей. Максимально висока захворюваність РШ відмічена у чоловіків в Японії (114,7 на 100 тис. населення), а мінімальна – у білих жінок в США (3,1 на 100 тис.). Значні відмінності захворюваності в різних країнах і регіонах світу, свідчать про вплив генетичних, кліматогеографічних, побутових, харчових та інших факторів на його виникнення. В Україні захворюваність РШ в 2013 р. склала 24,1 на 100 тис. За даними національного канцер-реєстру 2014 р., на I-II стадіях виявлено 36,7%, на III – 23,7%, на IV – 33,8%. Не прожили і одного року з моменту постановки діагнозу 59,8% [1]. Враховуючи актуальність проблеми, діагностика передракових змін слизової оболонки шлунку [2], РШ взагалі, а раннього РШ особливо [3, 6, 7] має важливе практичне значення.

Читати повну версію статті російською мовою

Направлення:
Гастроентерологія, Гастроскопія, Ендоскопія
Відділення:
Гастроцентр
Теги:
Бухарін Тимофій Віталійович

Досвід застосування відеоезофагогастродуоденеоскопії з високою роздільною здатністю в режимах високого збільшення(х115) і вузькосмугової візуалізації (NBI) в діагностиці раку шлунка

Рак шлунка (РШ), за даними Національного Канцер-реєстру України, у 2013 році в Україні склав 10291 випадків[3]. У структурі онкологічної захворюваності серед чоловіків він посідає четверте місце, серед жінок – сьоме місце, а у структурі онкологічної летальності – друге місце у чоловіків, і трете у жінок. Необхідно відзначити, що лише 10% випадків захворювання виявлено в ході профілактичних оглядів. На I-IIстадіях РШ діагностовано у 36%, на IIIстадії у 27%, на IYстадії у 33% випадків[3].

Все це, говорить про незадовільну роботу первинної ланки амбулаторно-поліклінічної допомоги, погану оснащеність ендоскопічних кабінетів, недостатньо високий професійний рівень лікарів - ендоскопістів.

Направлення:
Ендоскопія
Відділення:
Теги:
Універсальна клініка «Оберіг»

Відео