Лікар проводить консультації по Skype для клієнтів за межами Києва та України. Також консультує англійською мовою.

Доктор медичних наук за фахом “психіатрія” з 1997 р. Професор за фахом “психіатрія” з 2002 р., академік Академії Вищої Освіти України. Основні напрямки роботи: клінічна та наукова психіатрія (клінічні та наукові дослідження), клінічна психологія, психотерапія (екзистенційна, групова та індивідуальна аналітична, КПТ), психосоматична медицина. Лікар вищої атестаційної категорії з психіатрії. Також сертифікований спеціаліст з дитячої психіатрії, психотерапії, медичної психології.

Засновник та завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Закінчив Тернопільський держ. мед. ін-т (лікувальний ф-т). Працював завідувачем кафедри психіатрії з курсом основ психології та медичної психології Тернопільської держ. мед. академії ім. І.Я.Горбачевського; завідувачем відділу пограничних станів та соматоформних розладів, психосоматичної медицини та психотерапії Укр. НДІ соц. та судової психіатрії і наркології (м. Київ). Виконав та захистив докторську дисертацію на тему: „Патоморфоз неврозів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні та конституціонально-біологічні закономірності)”.

Активний учасник польових досліджень ВООЗ з впровадження класифікації психічних розладів (ICD 11), Національних наукових програм з вивчення психосоматики (цукрового діабету, патології серцево-судинної системи), психіатрії екстремальних станів, сучасної психотерапії, психоаналізу; спеціалізованої психологічної, психіатричної та психотерапевтичної допомоги постраждалим внаслідок техногенних аварій та катастроф; принципів та ефективних психотерапевтичних та психокорекційних технік та методик при роботі з постраждалими внаслідок терористичних актів та техногенних катастроф (на досвіді власної роботи з постраждалими на літовищі у Скнилові (Львів, 2002 р.), в театрі на Дубровці (Москва, Росія, 2002 р.), в м. Беслан (Північна Осетія, Росія, 2004 р.); військових дій на сході України з 2014 р.; нових психотерапевтичних та психокорекційних технологій в клінічній практиці, побудованих на принципі конвеєрної психотерапії, створення психотерапевтичної клініки європейського стандарту.

Є членом Вченої Ради МОЗ України, учасником робочих комісій МОЗ України по написанню клінічних настанов та протоколів в області психіатрії та неврології, член п’яти редколегій фахових журналів з психіатрії, психотерапії та медичної психології.

Був керівником 15-ти дисертантів на ступінь кандидата медичних наук та 4-х на ступінь доктора медичних наук.

Є віце-президентом Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України, член Асоціації Психотерапевтів України, психоаналітик та супервізор Європейської Асоціації Психотерапії (European Association for Psychotherapy), член Американської Асоціації Групової Психотерапії (American Group Psychotherapy Association), Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy), Всесвітньої Асоціації Групової Психотерапії (International Association of Group Psychotherapy).

Написав більше 350 наукових праць (статті, монографії, підручники, хрестоматії, методичні рекомендації, навчальні CD). Автор ряду книг з психоосвіти на тему депресій, тривоги, шизофренії, порушень сну, хвороби Альцгеймера та ін., які стали популярними та розміщені на багаточисельних сайтах інтернету.

Популяризатор психогігієни та здорового способу життя в масмедіа, в тому числі на постійній основі з рядом телеканалів України.

Нагороджений медаллю «Народна Шана» (Міжнародний Академічний рейтинг «Золота Фортуна»), медаллю Paracelsus (Europaische Akademie der Naturwissenschatten, Hannover), грамотами та подяками ряду Міністерств України.

Поціновувач північноєвропейського джазу та класичної музики, грає на контрабасі, катається на байку та пише художні книги, чим дуже пишається.

Питання та відповіді

Статті фахівця

Відгуки про фахівця

Відео з фахівцем