Упс!
Сторінка не підтримує цей браузер. Відкрийте її в сучасному браузері, наприклад Google Chrome, Firefox чи Microsoft Edge.

Topolnytskyy Valentyn

Topolnytskyy Valentyn
Specialty
Infectious disease doctor
  • DrMedSc, Professor
The best training

My attitude to the profession and medicine in general was greatly influenced by the phrase of Professor Mikunis Rachel Yakovleva, which I heard in the 1st year - "A bad person will never be a good doctor, because he does not empathize and does not sympathize patient ".

Why medicine?

The misfortune in the family, which happened when I was only 4 years old, and which happened due to a gross medical error, was so engraved in my memory that when the question of choosing a profession arose - there were no hesitations.

Education

Освіта:

Вищу медичну освіту здобув у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова.

В 1978 – 80 р.р. навчався в клінічній ординатурі.

Захистив кандидатську та докторську дисертації.

Учасник більш ніж 50 міжнародних науково-практичних конференцій.

Публікації.

Опублікував 135 наукових праць, із них 3 монографії та чисельні клінічні лекції.

Досвід роботи

1974-1978 інфекціоніст Центральної районної лікарні Житомирського району.

1980 - 1986 - асистент кафедри інфекційних хвороб Київської медичної академії післядипломної освіти.

1986 - 2007 = доцент кафедри інфекційних хвороб Київської медичної академії післядипломної освіти.

2004 - 2008 - доцент кафедри інфекційних хвороб Київського медичного університету

2008 - по сьогодні - професор кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії Київського медичного університету

З 1994 по сьогодні - керівник чисельних міжнародних клінічних досліджень актуальних проблем інфектології та впровадження в практику найновіших противірусних лікарських засобів.

(без змін) Основні наукові та практичні інтереси лікаря – діагностика та лікування гострих та хронічних вірусних гепатитів (в тому числі гепатити В та С), цирозів печінки вірусної етіології.

Найкраще навчання.

На моє відношення до професії та медицини в цілому дуже вплинула фраза професора Мікуніс Рахіль Яківни, яку я почув ще на 1 курсі, - "Плохой человек никогда не состоится как хороший врач, потому что он не сопереживает и не сочувствует пациенту".

Чому медицина?

Нещастя в родині, яке сталося, коли мені було лише 4 роки, і яке сталося через грубу медичну помилку, настільки закарбувалося в пам'яті, що коли постало питання про вибір професії - вагань не було.

Experience

1974-1978 infectious disease specialist of the Central District Hospital of Zhytomyr District.

 1980 - 1986 - Assistant of the Department of Infectious Diseases of the Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education. 

1986 - 2007 = Associate Professor of Infectious Diseases, Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education.

 2004 - 2008 - Associate Professor of Infectious Diseases, Kyiv Medical University 

2008 - to date - Professor Department of Infectious Diseases and Tuberculosis, Kyiv Medical University

 From 1994 to present - head of numerous international clinical studies of current problems of infectology and implementation of the latest antiviral drugs. 

Professional interests

The main scientific and practical interests of the doctor - diagnosis and treatment of acute and chronic viral hepatitis (including hepatitis B and C), cirrhosis of the liver of viral etiology.

The best training

My attitude to the profession and medicine in general was greatly influenced by the phrase of Professor Mikunis Rachel Yakovleva, which I heard in the 1st year - "A bad person will never be a good doctor, because he does not empathize and does not sympathize patient ".

Why medicine?

The misfortune in the family, which happened when I was only 4 years old, and which happened due to a gross medical error, was so engraved in my memory that when the question of choosing a profession arose - there were no hesitations.

Education

Освіта:

Вищу медичну освіту здобув у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова.

В 1978 – 80 р.р. навчався в клінічній ординатурі.

Захистив кандидатську та докторську дисертації.

Учасник більш ніж 50 міжнародних науково-практичних конференцій.

Публікації.

Опублікував 135 наукових праць, із них 3 монографії та чисельні клінічні лекції.

Досвід роботи

1974-1978 інфекціоніст Центральної районної лікарні Житомирського району.

1980 - 1986 - асистент кафедри інфекційних хвороб Київської медичної академії післядипломної освіти.

1986 - 2007 = доцент кафедри інфекційних хвороб Київської медичної академії післядипломної освіти.

2004 - 2008 - доцент кафедри інфекційних хвороб Київського медичного університету

2008 - по сьогодні - професор кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії Київського медичного університету

З 1994 по сьогодні - керівник чисельних міжнародних клінічних досліджень актуальних проблем інфектології та впровадження в практику найновіших противірусних лікарських засобів.

(без змін) Основні наукові та практичні інтереси лікаря – діагностика та лікування гострих та хронічних вірусних гепатитів (в тому числі гепатити В та С), цирозів печінки вірусної етіології.

Найкраще навчання.

На моє відношення до професії та медицини в цілому дуже вплинула фраза професора Мікуніс Рахіль Яківни, яку я почув ще на 1 курсі, - "Плохой человек никогда не состоится как хороший врач, потому что он не сопереживает и не сочувствует пациенту".

Чому медицина?

Нещастя в родині, яке сталося, коли мені було лише 4 роки, і яке сталося через грубу медичну помилку, настільки закарбувалося в пам'яті, що коли постало питання про вибір професії - вагань не було.

Experience

1974-1978 infectious disease specialist of the Central District Hospital of Zhytomyr District.

 1980 - 1986 - Assistant of the Department of Infectious Diseases of the Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education. 

1986 - 2007 = Associate Professor of Infectious Diseases, Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education.

 2004 - 2008 - Associate Professor of Infectious Diseases, Kyiv Medical University 

2008 - to date - Professor Department of Infectious Diseases and Tuberculosis, Kyiv Medical University

 From 1994 to present - head of numerous international clinical studies of current problems of infectology and implementation of the latest antiviral drugs. 

Professional interests

The main scientific and practical interests of the doctor - diagnosis and treatment of acute and chronic viral hepatitis (including hepatitis B and C), cirrhosis of the liver of viral etiology.

Reviews about the doctor

Reviews about the doctor

Topolnytskyy Valentyn
Leave a review