New oral anticoagulants and stroke: unprecedented opportunities for prevention and treatment of thromboembolic complications

7 April 2014

Нові оральні антикоагулянти та інсульт: безпрецедентні можливості профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень
Нові оральні антикоагулянти та інсульт: безпрецедентні можливості профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень