Urgent endoscopic resection of the mucous membrane for acute intestinal bleeding

30 November 2015

Ургентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі
Ургентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі