Variants of intersystem vascular anastomoses in the treatment of portal hypertension in children

3 October 2012

Варіанти межсистемних судинних анастомозів в лікуванні портальної гіпертензії у дітей
Варіанти межсистемних судинних анастомозів в лікуванні портальної гіпертензії у дітей