IX Нейростудії: у центрі уваги – периферична нервова система