A doctor who studies constantly is a guarantee of effective treatment for the patient

23 June 2011

Лікар, який вчиться постійно - гарантія результативного лікування для пацієнта
Лікар, який вчиться постійно - гарантія результативного лікування для пацієнта