Gastrobiopsy according to the Sydney OLGA / OLGIM protocol. Student web conference on histology

11 August 2020

Гастробіопсія за Сіднейським протоколом OLGA/OLGIM. Студентська вебконференція з гістології
Гастробіопсія за Сіднейським протоколом OLGA/OLGIM. Студентська вебконференція з гістології