Prevention and treatment of spasticity in patients after stroke: a modern interdisciplinary approach and the experience of one center

17 March 2014

Профілактика і лікування спастичності у пацієнтів після інсульту: сучасний міждисциплінарний підхід і досвід одного центру
Профілактика і лікування спастичності у пацієнтів після інсульту: сучасний міждисциплінарний підхід і досвід одного центру