Профилактика и лечение спастичности у пациентов после инсульта: современный междисциплинарный подход и опыт одного центра

17 марта 2014

Профілактика і лікування спастичності у пацієнтів після інсульту: сучасний міждисциплінарний підхід і досвід одного центру
Профілактика і лікування спастичності у пацієнтів після інсульту: сучасний міждисциплінарний підхід і досвід одного центру