Упс!
Сторінка не підтримує цей браузер. Відкрийте її в сучасному браузері, наприклад Google Chrome, Firefox чи Microsoft Edge.

FibroMax FM (FibroMax, FM)

FibroMax FM (FibroMax, FM)

Фібромакс ™ (FibroMax, FM) - це комплекс розрахункових тестів (математична модель) для визначення ступеня гістологічної активності при найбільш поширених формах патології печінки. Діагностика проводиться без біопсії, для розрахунку використовуються результати спеціальних досліджень крові (біохімічних аналітів) і мінімальні анамнестичні дані про пацієнта.


До появи комплексу цих тестів гістологію печінки можна було коректно оцінити лише за допомогою біопсії, яка, як правило, виконувалася через міжреберний шлях. Проте численні обмеження істотно ускладнили цю процедуру і не дозволили застосовувати її широко. Крім того, висока мінливість вибірки при хронічних хворобах печінки обумовлює лише непряме відображення реальної ситуації, оскільки найповнішу картину стану печінки можна отримати при дослідженні всього органу цілком.


Універсальна клініка «Оберіг» в 2011 р. отримала статус офіційної лабораторії, якій надано право проводити неінвазивну діагностику хвороб печінки за методиками, розробленими компанією BioPredictive (Франція) і захищеним міжнародним патентом № 1311857, виданим European Patent Office 01.03.2006 р.


У січні 2007 року Французьке міністерство охорони здоров'я визнало ФіброТест реальною альтернативою біопсії печінки. Це послужило приводом до одночасного впровадження тестів у США, Канаді, Великобританії, Росії, Україні та інших країнах. ФіброТест дозволяє отримати точну кількісну та якісну оцінку фіброзу і некрозапальних змін у печінці на всіх стадіях незалежно від локалізації в 95 - 99% випадків, що виключає можливість помилки при локальному дослідженні матеріалу, отриманого методом пункційної біопсії.

У січні 2008 року Міністерство охорони здоров'я Франції затвердив ФіброТест в якості обов'язкової достовірної неінвазивної методики діагностики гепатиту С в прогресуючій стадії. ФіброТест є єдиним методом подібного роду, який підтриманий і підтверджений більш ніж 40 міжнародними клінічними дослідженнями, опублікованими в провідних наукових журналах по всьому світу.


У подальшому компанія Biopredictive розробила ще три нових неінвазивних тести, які разом з ФіброТестом розширили неінвазивну технологію для діагностики ще більшого числа патоморфологічних станів печінки. Цей новий комплекс тестів отримав назву Фібромакс ™.


Таким чином тест ФіброМакс складається з 5 розрахункових алгоритмів і виконується за результатами математичної обробки десяти біохімічних показників крові: альфа2 макроглобулін, гаптоглобін, аполипопротеїн А1, ГГТ (гамма глютамілтрансферази), загальний білірубін, АЛТ (аланін амінотрансфераза), АСТ (аспарат амінотрансфераза), тригліцериди , загальний холестерин і глюкоза.


Алгоритм обчислень, який застосовується в тесті ФіброМакс був визначений і апробований в ході різних клінічних досліджень. Алгоритм захищений патентом. За результатами вимірювання вказаних десяти компонентів (з урахуванням статі, віку, росту і маси тіла) виконуються розрахунки ФіброМакс. Результати дослідження доступні відразу після отримання та обробки даних біохімічних показників крові.


ФіброМакс, що складається з п'яти розрахункових алгоритмів, спрямований на діагностику: ступеня тяжкості фіброзу печінки з перекладом у систему METAVIR - ФіброТест (FibroTest); активності некро-запального процесу в печінці - АктіТест (ActiTest). ФіброТест відображає стадії фіброзу (F0, F1, F2, F3, F4) і ступінь некро-запального процесу (А0, А1, А2, А3) по міжнародній загальноприйнятій системі METAVIR, що дозволяє легку і універсальну інтерпретацію результатів лікарями у всьому світі. Крім того, Фібромакс додатково дозволяє діагностувати жирову дистрофію (стеатоз) печінки - СтеатоТест (SteatoTest); алкогольний стеатогепатиту осіб, що зловживають алкоголем - ЕшТест (AshTest); неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з надлишковою масою тіла, резистентністю до інсуліну, гіперліпідемією, а також хворих на цукровий діабет - НешТест (NashTes).


Детальну інформацію про використання неінвазивних тестів, а також публікації на цю тему дивіться на https://www.biopredictive.com