Первый в Украине клинический опыт пероральной эндоскопической подслизистой миотомии для лечения ахалазии кардии

23 марта 2015

Перший в Україні клінічний досвід пероральної ендоскопічної підслизової міотоміі для лікування ахалазії кардії
Перший в Україні клінічний досвід пероральної ендоскопічної підслизової міотоміі для лікування ахалазії кардії