Клиническая характеристика пациентов с эрозиями желудка при заболеваниях желчевыводящих путей

11 сентября 2012

Клінічна характеристика пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів
Клінічна характеристика пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів