Уникальные возможности дабигатрана в профилактике и лечении тромбоэмболических осложнений

6 июля 2014

Унікальні можливості дабігатрана у профілактиці та лікуванні тромбоемболічних ускладнень
Унікальні можливості дабігатрана у профілактиці та лікуванні тромбоемболічних ускладнень