Эндоскопическая характеристика предраковых изменений у пациентов с эрозиями желудка при заболеваниях желчевыводящих путей

11 сентября 2012

Ендоскопічна характеристика передракових змін у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів
Ендоскопічна характеристика передракових змін у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів