Особенности инфицированности Helicobacter pylori (HP), кислотообразующей функции желудка у пациентов с эрозиями желудка при заболеваниях желчевыводящих путей

11 сентября 2012

Особливості інфікованості Helicobacter pylori (HP) , кислотоутворюючої функції шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів
Особливості інфікованості Helicobacter pylori (HP) , кислотоутворюючої функції шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів