Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка в патогенезе эрозий желудка при заболеваниях желчевыводящих путей

11 сентября 2012

Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка в патогенезі ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів
Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка в патогенезі ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів