Інтервенційна радіологія (біопсія під контролем УЗД і КТ)

Сучасна онкологія є ефективною зокрема завдяки винятковій точності постановки діагнозу. Жодне протипухлинне лікування сьогодні немислиме без мікроскопічного вивчення ділянки пухлини.

Таке детальне дослідження властивостей пухлини дає можливість лікарю вибрати між хірургічним, променевим, медикаментозним лікуванням та їхніми поєднаннями. А у випадку призначення хіміотерапії – підібрати саме ті хіміопрепарати, які будуть ефективними у конкретного пацієнта.

Така точність діагностики та мікроскопічне, імуногістохімічне дослідження пухлин ДО початку терапії для вибору оптимального лікування можливе завдяки інтервенційним радіологам. Ці фахівці можуть отримати зразок тканини для гістологічного дослідження без розрізів та без значимого дискомфорту.

Інтервенційні радіологи проводять діагностичні та лікувальні процедури крізь маленькі проколи спеціальними порожнистими голками. Звичайно, не наосліп, а під контролем методів візуалізації – ультразвуку або комп’ютерної томографії. В нашій клініці такі малоінвазивні втручання виконує кандидат медичних наук Юрій Чирков.

Основні принципи, якими ми безумовно користуємось під час втручань, задекларовані в Рекомендаціях Європейської Федерації ультразвуку в медицині та біології (EFSUMB):

  • Безпека пацієнта
  • Безперервний контроль за маніпуляцією
  • Інформативність
  • Малоінвазивність

Безпека пацієнта

По-перше, це вибір безпечного доступу до органа-мішені, який передбачає попередню консультацію та УЗ-огляд пацієнта. Це дозволяє уникнути ускладнень під час втручання та оцінити усі його ризики. По-друге, абсолютно усі втручання проводяться з анестезіологічним супроводом та місцевою анестезією, що дозволяє уникнути будь-якого болю.

Безперервний контроль за маніпуляцією

Кожне втручання під контролем УЗ або КТ обов’язково контролюється безперервно до, під час та після маніпуляції. Це також дозволяє зробити процедуру абсолютно безпечною для пацієнта, уникнути пошкодження інших органів або своєчасно виявити ускладнення.

Інформативність

Усі втручання під контролем УЗ та КТ повинні бути обґрунтовані та мати діагностичну або лікувальну цінність. Ми під час біопсії завжди отримуємо достатню кількість матеріалу (2 та більше фрагменти пухлини або паренхіми органу) для гістологічного та імуногістохімічного досліджень, а це гарантує остаточний діагноз. Лікувальні дренування також дозволяють вилікувати пацієнта без великих розтинів та загальної анестезії.

Малоінвазивність

Абсолютна більшість операцій та маніпуляцій під контролем УЗ та КТ може бути проведена амбулаторно. Після спостереження протягом 2-х годин у денному стаціонарі пацієнт може прямувати додому. Одно- чи дводенна госпіталізація потрібна тільки в випадку тяжкого стану хворого, або необхідності ще будь-якого іншого виду лікування або обстеження. Для того, щоб наші стаціонарні пацієнти могли отримати необхідні процедури, не залишаючи відділення, в новому корпусі клініки “Оберіг” кабінет інтервенційного УЗД розташований також безпосередньо у стаціонарі.

Інтервенційна радіологія під контролем УЗД зазвичай використовується для діагностики та лікування захворювань органів черевної порожнини та поверхневих органів. Але є частини тіла, де ультразвук наштовхується на перешкоди, і в таких випадках застосовують КТ. Наприклад, це кістки, кишечник, легені, середостіння, підшлункова залоза, заочеревинний простір.

Комп’ютерний томограф Somatom Confidence в новому корпусі клініки «Оберіг» має спеціальну програму для інтервенційних втручань на черевній порожнині та грудній клітці. Це забезпечує значне зменшення кількості вмикань томографа та корекцій положення голки.

Лікар задає певні точки, і комп’ютерна програма розраховує всі відстані та кути траєкторії голки в тривимірному просторі. Можна бути впевненим, що вона потрапить точно в ціль, з мінімальною травмою. Режим флюороскопії дозволяє виводити на монітор положення осередку та голки в реальному часі.

Також Somatom Confidence обладнаний сучасним пультом управління, який розташований безпосередньо в апаратній кімнаті (там, де перебуває пацієнт). В окремих випадках контрольне сканування лікар може виконати, не виходячи з апаратної кімнати.

SomatomConfidence забезпечує захист не тільки пацієнта, але і лікаря. Наприклад, томограф автоматично вимикається, коли рентгенівські промені проходять в зоні, де розташовані його руки.

Інтервенційна радіологія на SomatomConfidence має три переваги:

  • Зменшення дози опромінення пацієнта;
  • Скорочення часу процедури;
  • Висока точність втручання.

Крім діагностичних, під контролем КТ та УЗД виконують лікувальні процедури – нефростомію при заблокованій нирці, холангіостомію при механічній жовтяниці, різноманітні аспірації, дренування порожнин, абсцесів печінки, кіст різноманітної локалізації, тощо.

Якщо лікар рекомендує вам зробити біопсію або інші втручання, телефонуйте в наш контакт-центр – (044) 521 30 03 на консультацію лікаря перед втручанням. Юрій Чирков – досвідчений інтервенційний радіолог, якому можна довіряти.

Фахівці

Чирков Юрій Едуардович
Чирков Юрій Едуардович

Лікар інтервенційний радіолог, лікар УЗД
Кандидат медичних наук
31 рік медичного стажу

Інновації

Відео-бібліотека