Упс!
Сторінка не підтримує цей браузер. Відкрийте її в сучасному браузері, наприклад Google Chrome, Firefox чи Microsoft Edge.

Рак передміхурової залози (простати)

Рак передміхурової залози (простати)

Рак передміхурової залози у структурі онкозахворюваності чоловічого населення економічно розвинутих країн вийшов на перші позиції і продовжує стрімко зростати. Актуальним є завдання ранньої діагностики цього захворювання, що дозволяє провести ефективне лікування. Значну роль у скринінгу раку передміхурової залози відіграє визначення в сироватці крові рівнів простато-специфічного антигену (PSA).


PSA (ПСА) — простато-специфічний антиген, — це глікопротеїн, який продукується секреторним епітелієм простати та розчиняє еякулят. У сироватці крові PSA знаходиться у двох формах: вільній та зв’язаній, що, відповідно, позначаються PSA free, PSA total. PSA є білком, що виробляється епітелієм у процесі фізіологічної діяльності організму, тобто, він не є специфічним по відношенню до захворювання. Важливим маркером захворювань простати є підвищення рівня PSA, коли патологічний процес призводить до порушення епітелію простати та потрапляння PSA в кров.

ПРО PSA

До підвищення PSA призводять такі патологічні стани


З віком рівень PSA збільшується за рахунок збільшення загального об’єму простати внаслідок аденоми. Таким чином, на рівень PSA впливає не стільки вік, скільки підвищений об’єм простати. Враховувати вплив об’єму простати на показник PSA необхідно ще й тому, що рак простати в майже 50% випадків зустрічається одночасно із доброякісною гіперплазією передміхурової залози.


У нормі концентрація PSA в сироватці крові становить 0–4,0 нг/мл. При злоякісних новоутвореннях передміхурової залози рівень PSA перевищує 10,0 нг/мл. Найбільші проблеми в постановці діагнозу виникають тоді, коли концентрація PSA знаходиться в межах 4,1–10,0 нг/мл. До цієї групи входять пацієнти не тільки з пухлинами простати, а й з іншими захворюваннями, передусім з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. В літературі цей діапазон концентрацій називають «сірою зоною». Для підвищення диференційно-діагностичних можливостей методу запропоновані додаткові показники PSA.

СПІВВІДНОШЕННЯ ВІЛЬНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО PSA

У сироватці крові визначають концентрацію вільного та загального PSA і розраховують співвідношення: вільний PSA /загальний PSA.


Рівень вільного PSA в сироватці крові у хворих на рак передміхурової залози значно нижчий, ніж у хворих на доброякісну гіперплазію простати. На такому принципі базується диференційна діагностика цих захворювань. Якщо співвідношення вільний PSA /загальний PSA менше 0,15, це з великою вірогідністю свідчить про рак.


Для виключення хибнопозитивних висновків вільний PSA необхідно визначати при концентрації загального PSA в межах 10,1–20,0 нг/мл.


При рівнях PSA вище 50 нг/мл у 80% хворих виявляється екстракапсулярна інвазія і у 66% спостерігається ураження регіонарних лімфатичних вузлів. Концентрація антигена більше 100 нг/мл з вірогідністю більше 90% свідчить про наявність регіонарних або віддалених метастазів, у першу чергу в скелет. Планування дистанційної променевої терапії та брахітерапії у хворих на рак передміхурової залози здійснюється з урахуванням концентрації простатичного специфічного антигена.


Велике значення має визначення рівнів PSA для контролю за ефективністю лікування і для ранньої діагностики рецидивів. При радикальній простатектомії рівень PSA падає до невизначуваних величин, верхня межа при цьому — 0,05–0,1 нг/мл. Якщо при двох послідовних визначеннях з інтервалом у три місяці відзначається зростання рівня PSA вдвічі, це свідчить про рецидив. Критерієм ефективності променевої терапії вважається зниження рівня PSA через місяць після її завершення не менше, ніж на 50% від вихідної величини. При гормональній терапії оцінка PSA повинна здійснюватися кожні три місяці для виявлення випадків неефективного лікування і його корекції. Критерієм ефективності гормонотерапії вважається зниження рівня PSA більш ніж на 50% від вихідної величини.


Таким чином, простатичний специфічний антиген — високочутливий органоспецифічний пухлинний маркер у діагностиці раку передміхурової залози. Його визначення у сироватці крові зробило справжню революцію в онкоурології.


В клініко-діагностичній лабораторії клініки «Оберіг» виконується увесь спектр досліджень PSA в сироватці крові, що дозволяє ефективно виявляти рак передміхурової залози на ранніх стадіях. Телефонуйте:

(044) 521 30 03